Időszakos program: Krízisautó működtetése (november 1 - március 31.)

 

Közterület helyett emberibb körülmények” c. program keretein belül - együttműködésben a Menhely Alapítvánnyal

 

 

A program tartalma és célok

 

Munkatársaink a feladatukat Budapest és Pest Megye közterületein a Regionális Diszpécser Szolgálattal együttműködve napi 10 órában, a Diszpécser Szolgálat közvetlen irányítása alatt látják el.

A program elsődleges célja egy meghatározott időszakban (hétköznaponként 8-18 h-ig) való jelenlét és rendelkezésre állás programautónkkal a bajba jutott, és a téli időjárás következtében egyszersmind életveszélybe sodródott, zömmel hajléktalan emberek részére. Szakmai szempontból ez elsősorban és kiemelt prioritással az élet védelmét jelenti, valamint a bajba jutott személyek eljuttatását a megfelelő egészségügyi, vagy szociális ellátó helyekhez, intézményekhez.

Az Utcafront a Krízisautó működtetése című időszakos programmal heti 50 órában, speciálisan felszerelt krízisautóval, szakszemélyzettel, élelmiszer-ruha segéllyel tervezetten 112 ügyeleti nappal van jelen a programban.

 

 

vissza az oldal tetejére

 

 

 

Célcsoport

 

A program célcsoportja a Budapest közterületén életvitelszerűen tartózkodó, a téli időjárási viszonyok következtében gyakran fagyás és más közvetett módon életveszélybe sodródott hajléktalan emberek.

A célcsoport szükséglete a túlélés alapvető emberi jogán túl a megfelelő orvosi és/vagy szociális intézményi ellátások, szolgáltatások igénybevétele. A krízishelyzet súlyosságának függvényében ez gyakran csak azonnali beavatkozással, intézkedéssel valósulhat csak meg.

 

vissza az oldal tetejére

©  Készült az Utcafront megbízásából 2015. Design: Borbély Péter