A szolgáltatások célja, feladata

 

A szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás célja, hogy a gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozást, a pszichoszociális rehabilitációt és a tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában, illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítunk. Segítséget nyújtunk a szenvedélybeteg számára egészségi és pszichés állapotuk javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában; a szociális és mentális gondozásukban, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. A közösségi ellátás akkor hatékony, ha átfogó, ha nem csak szigetszerűen épül ki és integrált. Ez azt jelenti, hogy az ellátottak céljainak megvalósulása érdekben indokolt a különböző szolgálatok – egészségügyi és szociális – szoros együttműködésének kialakítása. A hatékony közösségi ellátásunk gondot fordít a szolgáltatást igénybe vevő, a közösség és a természetes segítők megfelelő oktatására, támogatására annak érdekében, hogy a közösségi ellátásban rájuk eső feladatokat kompetensen oldják meg, a beteg terhei lehetőleg ne növekedjenek. Végezetül, a közösségi ellátásunk épít az ellátott közvetlen környezetében élő természetes segítők közreműködésére, az intézményes megoldások helyett az egyéni, közösségi megoldásokra helyezi a hangsúlyt.

 

 

 

Ellátási területek

 

Budapest Főváros közigazgatási kerülete.           vissza az oldal tetejére

 

 

 

Ellátottak köre - a célcsoport jellemzői

 

A közösségi ellátás szervezése Budapest közigazgatási területére (ezen belül elsősorban a X.  kerületre fokuszálva) terjed ki, melynek elsődleges célcsoportja - folytatva megkezdett munkánkat - az intravénás droghasználók, másodlagos célcsoport az egyéb más szenvedélybetegségekkel küszködők. Ezen belül is:

 

• A saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú addiktív betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget.

• A tüneteket mutató, de addiktológiai kezelés alatt nem álló, illetve addiktív probléma kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek;

• A szociális intézményben élő, vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló szenvedélybetegek, akik lakóhelyükön, tartózkodási helyükön stabil hátteret és kontrollt igényelnek.

• Az egyéb alacsonyküszöbű intézmények célcsoportjai; a nehezen elérhető szenvedélybetegek, a magas kockázatú csoportok vagy más, egészségügyi és szociális ellátásban nem részesülők.

 

vissza az oldal tetejére

©  Készült az Utcafront megbízásából 2015. Design: Borbély Péter